O - Blázen
 V tomto roce se může odehrát v životě cosi, co může být významné pro nějaký nový začátek. Mohou se naskytnout nové příležitosti a ten kdo je jim přístupný může jich využít k tomu, že začne prožívat nový závan, nové jaro ve svém životě. Vše by se mělo odehrávat v rovině hravosti. To znamená, že se má člověk oprostit od moudrosti a vážnosti a přistupovat k životu bez předsudků a nechat se vést svou zvědavostí. Musí se využívat intuice a instinktu. V tu dobu nevíme, kam nás cesta vede. Tím se osvobodíme od rutiny a normálního běhu života. Vzhledem k bezstarostnosti Blázna, se kterou bychom měli jít se na konci můžeme cítit svěžejší a mladší než dnes.

I - Kouzelník
    V tomto roce můžeme pocítit úspěch. Musíme se pustit do nových záležitostí a vyzkoušet si nové oblasti. Ty nám mohou přinést v budoucnu mnoho radosti a naplnění. V žádném případě se nesmí člověk nechat zatlačit do pozadí a nechat se zastrašit. Musí ukázat co umí a chopit se iniciativy všude tam, kde je to vhodné. Cokoliv člověk vezme do ruky, to se mu daří. Je vhodné také dořešit staré problémy.

II - Velekněžka
    Rok poznamenaný Velekněžkou bývá tajemný. Proto se má člověk nechat vést do oblastí, kde se může dostat do kontaktu se skrytými silami. Dejte tedy na svůj vnitřní hlas, ten povede v pravý čas na správné místo. Naznačuje setkání s lidmi, kteří jsou důležití. Pokud je člověk svým založením více pasivní a přijímá co život přináší, je možné prožít polehčující rok spojený s odpočinkem. v každém případě vystupuje do popředí naše nevědomí, takže se může člověk setkat se sny a vizemi, které je možné uplatnit i obyčejném životě.

III - Vládkyně
    Naznačuje plodný rok plný tvůrčích změn s možností osobního růstu. Musíme se starat, aby završení bylo úspěšné. Člověk by měl vše vnímat s otevřeností. Jejímu uskutečnění.Je možné uskutečnit něco, co v sobě nosíme již delší dobu a ještě jsme se neodhodlali k jejímu uskutečnění. To vše nyní může dostat konkrétní podobu.Je nutné věřit v léčivou sílu přírody.

IV – Vládce
    Tento rok je rok činů. Nastupuje konfrontace se skutečností. Naše záměry budou podrobeny zkouškám. To znamená, že musíme usilovat jen o to reálné, o to co je skutečně uskutečnitelné. Vytrvalost, kázeň a důslednost jsou základní hesla tohoto roku. Zabezpečit vše, co již bylo dosaženo jasnými hranicemi. Také osobní zodpovědnost by měla být na předním místě.

V - Velekněz
    V tomto roce jde o to, co má smysl. Proč něco děláme. Měli bychom co nepečlivěji hledat odpověď. Tam jde jsme zabředli do zastaralých struktur, hodnot a představ, třeba vypěstovaných od dětství, tak máme možnost nahradit stará přesvědčení živým smýšlením. Ta odpovídají životní zralosti každého jedince. Může se jednat o konkrétní situace, ale také může jít o smysl života jako takový. Můžeme také dojít k tomu, že rozpoznáte hodnoty svého srdce. Na konci roku se může dospět k novému a aktivnějšímu postoji k životu.

 

 

 

 

 

VI - Milenci je rokem, kdy na prvním místě je naše štěstí. Vše, co vstoupí do našeho života a může to být nový vztah, nejen partnerský, ale můžeme se setkat i s cennou zkušeností, která naplní naše srdce. Ponaučení je, že naše štěstí nezávisí na vnějších okolnostech, ale hluboké naplnění spočívá v překonání vnitřního odporu a protikladů. jednoznačnost pomáhá překonat překážky

VII – Vůz nutné je udělat velký skok, nebo se pustit do dobrodružství. Začíná se něco slibným začátkem. Na konci cesty budeme sebevědomější a samostatnější. Je nutné si udělat jasno v tom, co chceme dosáhnout a bez váhání se pustit do uskutečňování.

VIII – Síla je rokem odhození tísnivých omezení a přežitých struktur. Je to rok kdy máme možnost věnovat všechny síly a obětavost nějakému projektu. Někdy se člověk dostává do rozporu s morálními zásadami a principy, které považovat dosud za stěžejní. V každém případě se ukáže naše hodnota.

IX – Poustevník naznačuje dobu usebrání, v níž jde o to, abychom se zabývali světem s vážností a zjistili, co skutečně chceme. využijeme vše k přemýšlení o svém životě. Musíme zjistit, do jaké míry odpovídá vnější svět našemu jádru osobnosti. To by nás mělo potom vest ke změnám, které nejsou lehké. Pobyt v ústraní a na odlehlém místě nám může pomoci v přemýšlení. Měli bychom zůstat věrni sami sobě a nekolísat ve styku s druhými lidmi.

X – Kolo osudu přináší štěstí, ale my často nechápeme z vnějších událostí, co nám prospívá. Konečné události závisí na tom, jak jsme schopni přicházející změny pochopit. jedná se o směr, kdy dokážeme pochopit podstatu naší osobnosti, což nemusí odpovídat našim představám.

XI – Spravedlnost nás vede k tomu, abychom si dlouhodobě zvolili variantu, ke které jsme došli po hlubokých úvahách. Zde sklízíme, co jsme zaseli Může se člověk cítit podveden, nebo oklamán, a nebo naopak obohacen. Je to rok hodnocení minulých činů. Měli bychom uvést do pořádku vše co se pokazilo, aby měl člověk v budoucnosti klid.

XII – Viselec je rokem zvratů, který spočívá v tom, že uvízneme ve slepé uličce a musíme obrátit ať chceme nebo ne. Máme pocit bezmocnosti, kdy vězíme v pasti, ale nesmíme bezmocně přihlížet, nebo bychom se dostali ještě hlouběji. Nesmíme však nic řešit násilím. Abychom se pohnuli z místa je nutná trpělivost, kdy náhle přichází řešení, které potom bývá jednoduché, když k němu člověk konečně dospěje.

XIII – Smrt Je to rok, který je velkým a důležitým mezníkem. Je nutné se rozloučit se vším, co se vyčerpalo, nebo ztratilo opodstatnění. je nutné vytvořit prostor pro něco nového. Máme přestat lpět na věcech, kde máme pocit že sebevětší snaha je marná. Zbavte se návyků a odhoďte všechno co neprospívá. Patří sem však bolest z loučení a strach z nejistoty. Neměli bychom tento strach zlehčovat, ale přijmout.

XIV – Mírnost Musíme důvěřovat našemu andělu strážnému. Ten nás dovede tam, kde máme svoji správnou vlastní cestu. Z  beznaděje a neřešitelných situací se nachází a nabízí vždy nečekané východisko. Je to rok osvobození z nesnesitelného napětí, které často přináší uzdravení. Nutná je trpělivost.

XV – Ďábel nutí udělat si pořádek. Všechny temné stránky osobnosti by se měly dostat navenek. jedná se o to, co později nazveme že jsme byli posedlí čertem. Po celý rok budeme mít příležitost abychom tyto temné stránky osobnosti rozpoznali. V ztracených situacích nehledejte obětní beránky, ale uvědomte si proč se do nich dostáváte. Své temné stránky je nutné pojmenovat a přidělit jim místo a přemýšlet jak tyto sklony pomalu ventilovat.

XVI – Věž přináší rok osvobození. Ale k tomu potřebujeme velkou dávku odvahy. Měla by vybuchnout bomba, která smete vše, co nás omezuje. Strhnout staré představy a životní formy je nutností. Kde se bráníme zvratům a ulpíváme na starých zvyklostech, tam vše pocítíme nejhůře. Je tedy nutné přehodnotit staré představy a domnělé jistoty. Pokud se setkáme s tím, že hrozí konflikt, dejme ruce pryč. Čím zoufaleji bojujeme, tím více budeme donuceni k ústupu. Nejsou to rány osudu, ale vše je nezbytné k našemu osobnímu růstu.

XVII – Hvězda přináší ochranu . Nové plány do budoucna a začátek něčeho nového, zaměřeného na dlouhodobé cíle přináší užitek. Po velkých krizích přichází naděje a perspektiva do budoucna. Odklízejí se trosky a naskytnou se nové příležitosti.

XVIII – Měsíc nese cestu kouzelným lesem, kde se však můžeme ztratit. Strach, který tuto cestu provází by nás neměl odradit. Zlými sny a předtuchami se nemá člověk nechat odradit. Ale také nesmí nic podceňovat a přiznat si své potíže. Přesně bychom si měli udělat jasno, co chceme a odvážně krůček po krůčku jít za svým cílem. Nesmíme však lámat nic přes koleno a hrát si na hrdinu.

XIX – Slunce přináší rok plný jasu. Co nás trápilo, ať je to strach, nebo minulost, vše se obrací v lepší časy. Budeme si vychutnávat a radovat se. Využít bychom měli tento rok k urovnání sporů ve smyslu smířlivosti. Otevřenost a sympatie přinesou naplnění jak v soukromém životě, tak v zaměstnání. Můžeme se radovat a vychutnat si sluneční záři.

XX – Soud dovoluje vyzvednout si poklad. Něco cenného, čeho jsme se vzdali a co jsme si mysleli, že je ztraceno může být nalezeno. Můžeme se setkat s tím, že na to, na co bychom si ani nepomysleli může být uskutečněno. Bojujeme – li s nemocí, je možné se letos od ní osvobodit.

XXI – Svět dává možnost najít v životě své pravé místo a naplnit životní cestu štěstím a radostí. Nacházíme bezpečí a zázemí. je to jakýsi návrat domů, nebo také zakončení cesty k sobě samému.Je to jakési harmonické spojení jednotlivých částí života v smysluplný celek. Je to rok nalezení souladu se sebou samým i se světem.