Nemoc je ve své podstatě odraz našeho nitra. Zahrnuje naše konání, emoce a myšlenky, které se projeví na našem fyzickém těle. Je to upozornění na naše negativní postoje k životu, k druhým lidem i k přírodě. Upozornění na bloky, kdy naše energie nemůže volně proudit. Důvodem mohou být také naše prožitá životní traumata. Každý z nás má jiné cítění a vnímání. Někdy stačí nepříjemná hádka, nehoda, nebo nepříjemný zážitek a náš organismus se zablokuje. Dalším zdrojem nemocí je postoj nás samých k vlastnímu tělu. Patří sem výživa, teplo, vlhko, chlad i životní prostředí.
Druhou skupinou jsou emoce, kam patří strach, zášť, závist, smutek a také sebelítost a stres. Tato skupina nám způsobuje snad nejvíce  problémů, které se odráží na naší psychice a následně na našem zdraví.
A do třetí skupiny lze zařadit karmické záležitosti, které by se mohly zařadit do skupiny, ve které má své místo dědičnost. Ve všech rodech a rodinách se většinou vyskytují nemoce, kterými trpí celé generace. A právě zde se dá nejlépe najít podstata nemocí. Příčiny bývají v nadřazenosti, neústupnosti, závislosti na penězích, majetku apod.
Z pohledu numerologie se bere v úvahu životní číslo, které je součtem všech čísel v datu našeho narození, ale důležitý je i den narození, tedy číslo psychické a dále čísla, která se vyskytují zapsána v datu narození a numerologické mřížce vícekrát.
Nesmíme také zapomenout na jméno, které je naší nedílnou součástí. Pokud nenalézáme svoje přednosti a  slabosti v datu narození je  pravidlem, že nám vše doplní naše jméno.
Z pohledu numerologie každé číslo  nese jedinečnou informaci, která dává vzniknout předpokladu pro tu, či onu slabost nebo přednost, která má vliv na  život člověka, jak po stránce psychické,  tak i fyzické, jako odraz  vnitřního stavu.  
Není vše tak jednoduché, jak by se na první pohled zdálo, protože všichni podléháme určitému, předem určenému řádu, který určuje náš další vývoj. Procházíme obdobími, kdy se nám daří, nebo naopak kdy máme velké problémy, jak sami se sebou, tak s okolím. Jsou to takzvané cykly, které nás nutí učinit v životě změny podle naších vnitřních hodin. Jsou to cykly devítileté, sedmileté, ale také vibrace roku si vybírá určitou daň a nutí nás abychom udělali změnu, nebo se zklidnili. Pokud tak neučiníme, zastavuje nás většinou nemoc. Děje se to proto, abychom se zamysleli a věnovali více pozornosti tomu, na co nás naše duše upozorňuje.
Dále se numerologie zaměřuje na určitá úskalí života, která ovlivňují jak vnější události, tak také naše zdraví a dají se vypočítat také z data narození.
Ale tím se budeme zabývat později, až se blíže seznámíme s vibrací jednotlivých čísel. Čím je vícečetných čísel v mřížce, tím snáze se projevuje jejich negativní vliv, jak na naše vlastnosti, tak na naše zdraví.


Nyní se blíže podíváme  na číslo jedna. Jednička je číslo, které hovoří o naší schopnosti sebeprosazení a o naší schopnosti vyjádřit svoje pocity. Pokud je jen jedna, člověk je uzavřený a vidí vše jen ze svého pohledu, může trpět bolestí hlavy hlavně z neschopnosti vyjádřit svoje pocity. Musí se tedy naučit vyjádřit vše co prožívá. Což bývá často problematické.  Nejvyrovnaněji působí dvě jedničky, kdy se člověk neprosazuje agresivně a dokáže hovořit o svých pocitech. Čím více jedniček, tím větší ctižádost a potřeba v životě uspět, ale také větší napětí. U těchto lidí se také velmi málo objevují nemoce typické pro jedničku. Pokud  je tedy jedniček čtyři v více, nastává problém se samolibostí, agresivitou, výbušností, vztahovačností, ale také zdravotní, kdy nastupuje velmi silné napětí a přecitlivělost. Takový člověk si myslí, že ho nikdo nechápe, že si vůbec nikdo neuvědomuje, co on cítí. Vše může vyvolat zdravotní problém hlavně co se týká bolestí hlavy, kdy se mohou objevit migrény. Dále pak alergie, problém dýchacích cest, ale také užívání návykových látek, jako jsou léky, alkohol a často se může sklouznout i k drogám.
Pro člověka se zvýrazněnými čísly jedna je důležitý klid a  pohoda, což může dodat  hlavně pobyt v přírodě, kde se najde ventil pro velké duševní napětí. Také sportovní vyžití a jakékoliv tvůrčí i manuální činnosti mohou  přinášet uspokojení.

Z čísla dvě, které patří našim emocím a intuici, kterou bychom se měli umět řídit vyplývá naše citlivost a vnímavost jak k sobě, tak k druhým lidem a k prostředí ve kterém žijeme. Pokud je jen jedna dvojka v mřížce, člověk je citlivý, ale někdy také sám na sebe. Dvě dvojky představují citovou vyrovnanost. Ale vícečetné dvojky, to znamená tři a více mají nesmírně rozvinutou intuici, která někdy vede k tomu, že si člověk neumí vybrat z přijímaných informací tu pravou a často je ve svém světě, kdy zaměňuje svoje představy za realitu. Z toho vznikají četná nedorozumění, ale také velmi silná citová zranění, kdy na sebe nenechají čekat nekontrolované výbuchy agresivity, jako je  vztek, pláč, hádky a pod. Z toho se objevuje časté onemocnění v oblasti žaludku a trávícího systému. Často však bývá přítomen umělecký talent, hudební, skladatelský, proto je nesmírně důležité využít toto tvůrčí nadání pro svoje zdraví. Také kolektivní sport bývá užitečný. Často i turistika a fotografování přináší mnoho uspokojení.
Trojky nám naznačují, jak jsme na tom s představivostí a myšlením.  Patří sem naše tvůrčí nadání, ale také originalita, která může být posuzována i jako výstřednost. Problém může být se soustředěním a častým zmatkem. Pokud je jedna, nebo dvě trojky je vše v pohodě. Takový člověk má vynikající  schopnost logického myšlení a velmi dobrou abstraktní představivost. Ale pokud je jich tři a více, nastupuje  zmatek a jen těžko rozeznává, co je  fantazie a co skutečnost. Takže nastupuje myšlenkový chaos, ale také zlé sny. Někdy se dostavuje i během dne neopodstatněný pocit stísněnosti a strachu. Vše se však odehrává většinou jen ve vlastní hlavě. Skutečné nebezpečí málokdy hrozí. Často se proto u těchto lidí vykytuje nespavost, strach, ze kterého pramení  špatné usínání a především únava a bolesti hlavy. Občas se přidává i vysoký krevní tlak. Občas se může vyskytnout alergie a nebo vyrážky způsobené vyčerpáním organismu a tím pádem oslabením imunitního systému.
Velmi dobře proto působí  jakákoliv tvůrčí činnost, především v oblasti umění, psaného slova, výtvarná činnost a pod. Také cestování a potřeba načerpat nové informace blahodárně působí na organismus.

Pokud se zaměříme na čtyřku, ta představuje energii zaměřenou na praktický život. Je zde pracovitost a velmi dobrá manuální zručnost. Dobré organizační schopnosti, ale také velmi silná potřeba dokonalosti se sklonem k puntičkářství. Pro čtyřku je nesmírně důležitý klid a dodržování řádu. Je zde malá přizpůsobivost a strach ze změn. Z toho pramení velmi silné napětí a pocity strachu bývají někdy nesnesitelné, pokud se děje cosi náhlého a nečekaného. Překonat strach není nic jednoduchého, proto se  často vyskytuje slabší nervová soustava a také celková vyčerpanost organismu. Takže bolesti hlavy  na sebe  nenechají dlouho čekat, právě tak jako přetěžovaný pohybový aparát a páteř. Důležité je naučit se odpočívat a doplňovat energii. Dobrá je  kolektivní sportovní činnost.

Pětka je číslem neklidu a dobrodružství.  Lidé se silně zvýrazněným číslem pět nedokáží dlouho setrvat v klidu a na jednom místě. Cosi je neustále pohání k činnosti a především ke změnám. Je to protipól číslu čtyři, které má rádo klid, řád a systém, čemuž pětka ráda uniká. Proto se zde vytváří mnoho napětí, pokud je člověk nucen podřídit se rutině. Nejvíce se potom vyskytuje nespokojenost a nervozita, která se projevuje  problémy se zažívacím traktem ale i občasnou  bolestí hlavy se sklonem k migrénám. Pozor na drobná poranění a bolesti zad. Také záležitosti týkající se dýchacího systému se  mohou  ozvat.
Velmi dobrá kompenzace neklidu spočívá v pobytu v přírodě v turistické činnosti a cestování. Nejdůležitější je volnost pohybu a sportovní a fyzické vyžití. Nutné je vyhnout se zvýšené konzumaci alkoholu a velkému riskování, k čemuž jsou vícečetné pětky velice náchylné.

Šestka prozrazuje citlivost a vnímavost na vše co souvisí s krásou, uměním a domovem. Je zde velmi blízký vztah k rodičům, sourozencům a také přátelům. Důležitý faktor je zde stres a napětí. Pokud není zachována harmonie doma a ve vztahových záležitostech, tedy klidné rodinné prostředí, nastupuje nespokojenost a následné pocity nejistoty, které  bývají  zničující. Potom se objevuje snížená odolnost imunitního systému a sklon k infekčním onemocněním. Ale nejen to, mohou se vyskytnout i problémy cévní a srdeční. Také alkohol jako kompenzace stresu a napětí není vyjímkou. Takže pobyt na čerstvém vzduchu, procházky a cvičení udělá šestkám dobře, právě jako jóga, nebo relaxace s hudbou, tanec a pod.

Pokud se zaměříme na sedmičky, pozor na deprese a velmi silné stavy melancholie, které často souvisí s bolestí hlavy a stavy migrén. Vše vychází z velké zranitelnosti, která může přecházet v přecitlivělost a proto pozor na alkohol a drogy. Dále se mohou  vyskytnout problémy s častým poraněním. Takže chránit  hlavně nohy a náchylná mohou být i záda. Jako kompenzace bývá doporučována především hudba, různá cvičení jako je jóga a pod. Nejdůležitější však je si uvědomit, že vše, co se nám děje, nám má sloužit k zamyšlení a k vyvarování se vlastních chyb. Sedmička je číslo, které nás učí a donutí občas ke klidu. Proto je dobré  vyhledat i samotu, aby se člověk mohl vyrovnat se všemi událostmi, především negativními, které k němu přicházejí. Dobrá kompenzace napětí pro vícečetné sedmičky spočívá také v jakékoliv tvůrčí činnosti, protože k tvorbě patří i samota.

Osmička je číslo nezávislosti, racionálního uvažování, dobrého postřehu se smyslem pro detaily a velmi vysokých nároků. Negativní stránkou je bezohlednost, arogance a potřeba manipulovat s druhými. Protože úkolem osmičky je nedělat chyby a neustále udržovat rovnováhu ve všem konání. Tak osmička ví, že to, co dělá se jí vždy vrací, jak v pozitivním, tak v negativním. Proto je  na prvním místě stres, který negativně ovlivňuje nervovou soustavu. Také  sklon k vlastnímu sebeničení přispívá k většímu výskytu úrazů a nehod všeho druhu, ale i trávící systém občas zaznamená negativní změny.
Velmi důležitou kompenzací zdravotních problémů je tvůrčí činnost v oblasti hudby, fotografování a pod. Člověk se musí cítit užitečně a ještě potřebuje ubezpečit, že to co dělá je výborné, protože hranice dokonalosti těchto lidí je nesmírně vysoká. Co oni považují za samozřejmost, tam se jiná čísla bojí pohlédnout, proto také sportovní činnost působí blahodárně.

Pro číslo devět je typická neklidná mysl, vysoce rozvinuté analytické schopnosti, které mohou způsobovat velký myšlenkový chaos a tu a tam nesoustředěnost a netrpělivost, což vytváří mnoho mentálního napětí, které se musí kompenzovat především činností. Může to být fyzická práce, sportovní činnost, ale také jakákoliv oblast duševní činnosti. Lidé s vícečetnými devítkami v mřížce mají potřebu hromadit poznatky a informace. Neustále nad něčím přemýšlejí a bádají. Je zde potřeba naplnit vnitřní touhu po poznání hlubšího smyslu života. Nachází se zde také velký idealismus a z toho tendence unikat od reálného světa do svých snů a fantazie. Proto tito lidé  často trpí psychickými problémy, které vznikají z velkého přetížení. Problémy se soustředěním, nebo poruchy řeči a myšlení.  Pozor na alkohol a drogy, protože je zde větší náchylnost k jejich užívání, především jako únik před tvrdou realitou. Pozor také na poruchy imunitního systému, které mohou vést k snadnějšímu podléhání infekcím.