Znamení  Berana    -    Netýkavka  18
typově vysoké životní tempo a popudlivost až impulsivnost,vnitřní tlak a mentální napětí, vše by mělo probíhat hladce- snadno přestřeluje,dobré pro rodiče- netrpělivost se svými dětmi

Znamení Býka     -   Hořec   -  12
typově  zoufalství, ztráta  a zklamání, chce věřit a nejde to, snaha o důkazy  pomoc kde psychiatrie nedává naději
 

 

Znamení  Blíženců   -   Rožec/voskovka/ - 5
silná orientace navenek,  naučit se vést vlastní intuicí víc něž převzatými názory,nedůvěra ve vlastní intuici, o svém rozhodnutí neustále pochybuje, hledá neustále potvrzení, tlusté střevo

Znamení Raka  -  Bílá lesní réva  -  9
zasněnost a duchovní nepřítomnost, roztržitost a stáhnutí se do svého světa fantazie, únik od problémů a nepříjemností, prevence infekcí

Znamení  Lva  - Sporýš  -  31
Trvalé vypětí a horlivost, vyčerpává své síly pro dobrou věc, přehnané užívání vůle, nadšení a chce strhnout ostatní, jedná za ně a nutí svoje ideje-tenké střevo

Znamení Panny  -  Zeměžluč  -  4
slabost vlastní vůle, otrocká úslužnost, porušení vlastní vůle, potřeba sloužit a přinést oběť druhým, přemrštěné reakce na přání druhých, oslabená vitalita, snadná unavitelnost

Znamení Váhy -  Chmel- chmerek  -  28
nevyrovnanost, těkavost a nerozhodnost, nálada se mění z okamžiku na okamžik, kolísání mezi dvěma extrémy, co večer slíbí-ráno odvolá,  není schopen jednoznačného rozhodnutí

Znamení  Štíra – Čekanka  - 8
panovačnost a sebelítost, pevné držení si citových vazeb, hraje si na mučedníka, aby vzbudil pozornost a soucit, do všeho zasahuje a kritizuje

Znamení  Střelce -  Řepík  - 1
povrchní radost, útěk před vnitřním konfliktem, skrývání potíží, věčně dobrá nálada, mánie, alkohol,  dobré pro lidi, střídání služeb- časový posun

Znamení Kozoroha – Kejklířka  - 20
Strach z konfrontace, ostýchavost, specifické strachy, zdrženlivost, neumí o sobě mluvit, strach být sám- ve společnosti plachý a zdrženlivý, když se něco začne dít – útěk do nemoci

Znamení Vodnáře – Žebratka /kakost/ – 34
rezervovanost, izolovanost ale hrdost, nevnucuje se, pyšné a povýšené jednání, nestrpí, aby se druzí míchali do jeho záležitostí,

Znamení Ryb -  Jírovec červený – 25
přehnaná péče, sebeobětování, láska k bližnímu,jakoby prožíval život druhých- někoho jiného, nemá strach o sebe, ale o své okolí, silné vnitřní spojení se svými blízkými