Býk
20.4. - 20.5.


Klíčová slova: odhodlanost, výkonnost, tvrdohlavost, vytrvalost,  zpátečnickost, konvenčnost, materialismus, pevnost, pracovitost, spolehlivost,  praktičnost, , starostlivost
Vládce: Venuše tvořivost, klid a láska
Polarita: ženská, negativní
Kvalita: základní, kardinální
Živel: země

Dobrá stránka: praktičnost, spolehlivost a trpělivost, laskavost a dobrosrdečnost, mírnost a vytrvalost, stálost a opatrnost, dbající na zabezpečení,finančně schopný,
Horší stránka: pohodlnost,  žárlivost, nepřizpůsobivost a sobeckost, majetnickost, nemá rád spěch


Blíženci
21.5. - 20.6.


Klíčová slova:  přizpůsobivost, roztržitost, neklid, všestrannost, čilost, pohotovost, bystrost,  sdílnost, hovornost, nestálost, společenskost,  hbitost, zručnost, racionální, ctižádostivý v duševních aktivitách

Vládce: Merkur myšlenky, intelekt, dorozumívání
Polarita: mužská, pozitivní, světlá
Kvalita: pohyblivá, vzájemná
Živel: vzduch

Dobrá stránka: přizpůsobivost, vtipnost, intelekt, výřečnost a mladistvost, rozmanitost, zvídavost, potřeba rozmanitých informací
Horší stránka: nervozita, napjatost, povrchnost, nedůslednost, zvědavost, vychytralost, nespokojenost


Rak
21.6. - 22.7.


Klíčová slova: rezervovanost, cituplnost, náladovost, účastný, ochranný, pečující, zdrženlivost, domáckost, mateřskost, ochranný, tichý, klidný, obrazotvornost, starostlivost, pečlivost, konvenčnost,
Vládce: Luna  pocity, nálady, mateřství
Kvalita: základní, kardinální
Živel: voda

Dobrá stránka: zranitelnost, láskyplnost a emocionalita, neschází představivost a intuice, opatrnost a mazanost, projevuje sympatie a má sklony ochraňovat, miluje domov a přírodu vyhledávajícá vnější i vnitřní zajištění
Horší stránka: náladovost a proměnlivost, přecitlivělost, popudlivost

Lev
23.7. - 22.8.


Klíčová slova: ctižádostivost, okázalost, extravertnost, optimismus, čestnost, důstojnost, sebejistota, hrdost, teatrálnost, soutěživost, vůdcovství, spekulace
Vládce: Slunce duch, ego, světlo, otcovství a život

Polarita: mužská, pozitivní, světlá
Kvalita: pevná, fixní
Živel: oheň

Dobrá stránka: dobrosrdečnost a velkodušnost, nadšení a tvořivost, věrnost a schopnost lásky, velkorysost
Horší  stránka: domýšlivost a pompéznost, nesnášenlivost a dogmatičnost, panovačnost a schopnost se míchat do záležitostí jiných, marnotratnost, nerad se přizpůsobuje


Panna
23.8. - 22.9.

Klíčová slova: praktičnost, odpovědnost, skromnost, logika, soudnost,  rozlišování, plánuvání, puntičkářství, dochvilnost, oddanost, kritičnost
Vládce: Merkur  myšlenky, intelekt, dorozumívání
 
Polarita: ženská, negativní, tmavá
Kvalita: pohyblivá, vzájemná
Živel: země

Dobrá stránka: skromnost a cudnost, pracovitost a praktičnost, inteligence s dobrým úsudkem, spolehlivost a píle, pořádku milovnost, dobrou hygienu a životosprávu, velký smysl pro detaily, potřeba pečovat
Horší  stránka: přísnost, náročnost a kritičnost, ustaranost, staromódnost, snaha o přílišnou dokonalost, malichernost, méně sebedůvěry


Váhy
23.9. - 22.10.


Klíčová slova: idealismus,  takt, vytříbenost, oceňující krásu, vyváženost, mírumilosnost, laskavost, snášenlivost, spravedlivost, společenskost,  tvořivost, vlídnost, pchota a nerozhodnost
Vládce: Venuše  tvořivost, laskavost, klid

Polarita: mužská, pozitivní, světlá
Kvalita: základní, kardinální
Živel: vzduch


Dobrá stránka: šlechetnost a takt, půvab a romantičnost, společenskost a přátelskost, uhlazenost, miluje přírodu, neradi hrubosti a vulgárnosti, snaží se s každým vyjít, rádi pěkné věci
Horší  stránka: nestálost a nerozhodnost, snadná ovlivnitelnost, samolibostŠtír
23.10. - 21.11.


Klíčová slova: urputnost, odhodlanost,  podezíravost, prudkost, nebojácnost, odvaha, statečnost, vynalézavost, zkoumavý a bádavý duch, tajnůstkářský, záhadný,  oduševnělý a neustále zkoumající intelekt
Vládce:Pluto  osud a schopnost změnit sebe a okolní svět
Spoluvládce: Mars  vůle, energie, panovačnost, aktivnost
Polarita: ženská, negativní, tmavá
Kvalita: stálá
Živel: voda

Dobrá stránka: pevnost a odhodlanost, intuice a citlivost, vášnivost a síla, přitažlivost a působení vzrušujícím dojmem, navenek klid, ale uvnitř silné emoce, vášnivost

Horší stránka: nenávist a žárlivost, tvrdohlavost a tajnůstkářství, vrtošivost a impulzivnost, kritičnost až pichlavost, dokáže ranit okolí


Střelec
22.11. - 20.12.


Klíčová slova : idealismus, optimismus, svobodomyslnost, nedbalost, přátelskost, žoviálnost, družnost,  přemýšlivost, nadšení,  předvídavost, upřímnost,  cestovatel
Vládce: Jupiter - nadšení, věrnost, víra, moudrost, přímost, spontánnost, rozpínavost

Polarita: mužská, pozitivní
Kvalita: pohyblivá
Živel: oheň


Dobrá stránka: podnikavost, dobrodružnost, potřeba prožít cosi neobvyklého, optimismus a štěstí, upřímnost a poctivost, filozofie a intelekt
Horší  stránka: neopatrnost, povrchnost a nezodpovědnost, neklid a netaktnost


Kozoroh
21.12. - 19.1.


Klíčová slova: ambicióznost, organizátorský talent, ukázněnost, nepoddajnost, spořivost, opatrnost,  konvenčnost, zodpovědnost, praktičnost, vytrvalost,  podnikavost, metodičnost
Vládce: Saturn - disciplína, respekt a samota

Polarita: ženská, negativní, tmavá
Kvalita: základní, kardinální
Živel: země

Dobrá stránka: praktičnost a prozíravost, ctižádostivost a disciplinovanost, trpělivost a opatrnost, smysl pro humor a rezervovanost, spolehlivost, pevné názory, účelnost, pracovitost

Horší stránka: pesimismus, lakota a nepřejícnost, přílišná konvenčnost a přísnost, vzdávající se osudu

Vodnář
20.1. - 18.2.


Klíčová slova: svéráznost, nekonvenčnost , pokrokovost,  nezávislost,  ,nesobeckost, jasnovidnost, chápavost,  geniálnost, vynalézavost, nepředvídatelnost, soběstačnost, přátelskost,
Vládce: Uran - individualita, neobvyklost a proměnlivost
Dřívější vládce : Saturn osamělost, disciplina  

Polarita: mužská, pozitivní,
Kvalita: pevná, fixní
Živel: vzduch

Dobrá stránka: přátelskost, upřímnost a věrnost, tvořivost a vynalézavost, zaměření na pokrok
Horší stránka: zatvrzelost a vzdorovitost, svéhlavost a nepředvídatelnost, chlad i odtažitost, originalita za každou cenu


Ryby
19.2. - 19.3.


Klíčová slova: vnímavost, přecitlivělost,  mírumilovnost, vážnost, dobročinnost, soucit, ovlivnitelnost, umělecké tvořivé schopnosti, zasněnost, oddanost, obrazotvornost, ostýchavost
Vládce: Jupiter - nadšení víra
Spoluvládce: Neptun  - idealismus
Polarita: ženská, negativní, tmavá
Kvalita: pohyblivá
Živel: voda

Dobrá stránka: vnímavost, citlivost  a představivost, soucit a laskavost,
Horší stránka: nepraktičnost, neúčelnost, slabošství a pokrytectví, má rád samotu, záhady i tajemno